Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/photopay/domains/photopay.pl/public_html/config.php on line 155
PhotoPay [beta] - baza zdjęć, royalty free, baza fotografii, bank foto, fotografia reklamowa, zdjęcia na stronę

#0000066

#0000044

#0000067

#0000035

#0000058

Regulamin PhotoPay.pl

1. Zakup oraz przesyłanie  materiałów do serwisu photopay.pl, może być dokonany jedynie przez osoby pełnoletnie. Zaakceptowanie warunków standardowej licencji Royalty Free umożliwia płatne tj. wg. cennika pobieranie materiałów ze stron serwisu, nie wyłączając materiałów prezentacyjnych(oznaczonych znakiem wodnym).

2. Rejestracja w serwisie photopay.pl jest bezpłatna. Rejestrując się użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych  danych, które  w znacznym stopniu ułatwią późniejszy etap weryfikacji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania loginu i hasła,  potrzebnych do zalogowania się w serwisie. Użytkownik, który wyraził chęć rejestracji oświadcza, że wszelkie podjęte działania wykonuje na własną odpowiedzialność.

3. Za dostępne na stronie materiały obowiązuje cena w postaci punktów przedstawiona dla każdego zawartego materiału cyfrowego na stronie. Użytkownik dokonuje przedpłaty na pakiet punktów, które następnie realizuje przy zakupie materiałów ze strony. Cena za pojedynczy materiał zależna jest od rozdzielczości, wielkości oraz rodzaju wybranej licencji. Ceny oferowanych pakietów punktów podawane są w kwotach butto- zawierają podatek VAT w wysokości 22%. Nabywając materiały, użytkownik serwisu upoważnia PHOTOPAY do wystawienia faktury VAT bez podpisu wystawiającego.

4.  Pole wykorzystania zakupionych materiałów określa standardowa licencja Royalty-Free. Kupujący nabywa prawa określone w licencji, dla siebie lub reprezentowanego pracodawcy. Prawa do materiałów nie mogą zostać przeniesione do innej firmy.

5.  Ze względu na specyfikę procesu przyjmowania materiałów przez serwis photopay.pl, nie gwarantujemy, że oferowane materiały nie zawierają błędów.
Jeżeli pobrane zdjęcie jest uszkodzone należy skontaktować się z nami. W uzasadnionych przypadkach zobowiązujemy się do przesłania nieuszkodzonego pliku. PHOTOPAY nie zwraca kosztów za materiały pobrane przez pomyłkę i temu podobnych przypadkach.

6. Rezygnacja ze współpracy może nastąpić przez obydwie strony bez podania przyczyny.
Naruszenie warunków regulaminu przez użytkownika, może skutkować blokadą konta na określony czas. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie z podaniem przyczyny i podjętych środkach poprzez email.
Użytkownik celem rezygnacji z posiadania konta zobowiązany jest przesłać do PHOTOPAY pisemnego potwierdzenia tego faktu (fax, bądź poprzez email).
Kredyty zgromadzone na koncie zostaną zwrócone użytkownikowi.

7. Użytkownik serwisu photopay.pl zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich lub firm, będących wynikiem naruszenia niniejszego regulaminu lub/i licencji Royalty-Free oraz zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności właścicieli i pracowników serwisu PHOTOPAY.

8.  Niniejsza umowa możne podlegać modyfikacji do aktualnych warunków prawnych bądź powodów technicznych. Zmiany te dokonywane będą bez wcześniejszej zapowiedzi, bez powiadamiania użytkownika. Jednocześnie użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznawania się z ewentualnymi zmianami regulaminu na stronie photopay.pl

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z powyższej umowy na drodze sądowej sądem właściwym jest wyłącznie sąd w Gdyni.